Návod : The Settlers 2 : Veni Vidi Vici (1.Část)

24. dubna 2008 v 7:54 | Lucinka9396 |  Návody na The Settlers
Základ strategie je postaven podobně jako v prvním díle SERFCITY na dobré ekonomické a hospodářské politice. Je důležité si na úvod uvědomit některé souvislosti mezi jednotlivými surovinami a produkty, např. lesník --> dřevorubec --> pila a na konci tohoto řetězce jsou výsledným produktem dřevěné desky, tolik potřebná součást pro konstrukci nových budov. Je proto důležité správně vybudovat infrastrukturu budov a k ní příslušnou síť cest, aby se nemuseli třeba nosit železné ingoty na druhou stranu ostrova ke zbrojíři (armory) od taviče (iron smelter). Je nutné vybudovat větvovitou strukturu cest, přičemž je dobré každou větev zasvětit určitému účelu. Od hlavního stanu vede v nejlepším případě 6 cest. Je dobré tři z nich určit na konstrukci vojenských budov, kde je důležitá rychlost při rozpínání obsazeného území, jednu určit na výrobu desek, další pro zdroj potravin a poslední černým řemeslům. Na všechny cesty umísťujte maximální počet praporků, tj. překladišť, neboť se tím značně urychlí transport surovin a výrobků.
Směr a rychlost rozpínání se mění podle jednotlivých misí, ale je dobré se rozpínat pouze malými pevnůstkami (barracks), protože potřebují pouze dvě desky ke konstrukci a tím je jejich vybudování nejrychlejší a umožní nám tak obsadit některá strategická místa dříve než protivníkům. Někdy je ovšem zapotřebí vybudovat větší pevnůstku (guardhouse), abyste obsadili více území s většími možnostmi staveb a mohli tak pokračovat v dalším rozpínání. Před obsazením této pevnůstky je zapotřebí vypnout výplatu peněz, protože je lepší si zlaťáky ponechat na produkci generálů, čili elitních jednotek v pohraničí. Po vybudování přibližně 3-4 pevnůstek v řadě je výhodné postavit zásobárnu (storehouse), protože pak nemusí rovnač plochy (planer) a zedník (builder) chodit tak zdaleka, nehledě na přepravu materiálu. Po dobudování zásobáren je dobré do nich přesměrovat skladování vojáků, zedníků a materiálů určených ke konstrukci pomocí tlačítek "stop storage" a "take out of store" z hlavního stanu a tvořit nové větvení cest. Na hranicích s protivníkem je důležité včas (vhodný okamžik naleznete pomocí průzkumníka - scouta) vybudovat velkou pevnost (fortress) s katapultem a plně ji obsadit vojáky a kontrolovat jejich vyplácení do doby, než z nich budou generálové a pak vyplácení pozastavit.
V některých misích máte hned od začátku kvalitnější jednotky než jsou "private". Ty je dobré si podržet v záloze a obsadit jimi až hraniční pevnost. K obsazování týlových pevnůstek je zapotřebí používat nejslabší jednotky, protože pokud je nepřítel agresivní, může na vás hned po obsazení hraniční pevnosti zaútočit a on na hranicích určitě nemá slabé jednotky.
Další způsob, kterým se dá zvětšovat území, jsou expedice karavel přes moře. Po vybudování přístavu jsou možné dva postupy. Pokud v dosahu není nepřítel, tak se co nejrychleji rozpínat, v opačném případě je nutné počkat, až se vám v přístavu shromáždí dostatek dobrých vojenských jednotek a pak postavit pevnost, protože na přístav oponent neútočí.
Hned při konstrukci prvních pevnůstek je zapotřebí si zajistit dostatek konstrukčního materiálu. Kámen jsem vždy získával jen pomocí kameníka, nikdy jsem nebyl nucen postavit důl na kámen a navíc kameník nepotřebuje ke své práci jídlo a po vytěžení skal máte k dispozici další volné plochy. Na úvod stačí pouze jeden a není problém v případě nedostatku si postavit dalšího. Větší problémy jsou se dřevem, protože většina budov, které stavíte v hojném množství potřebuje více dřeva než kamení a navíc ho potřebujete též pro konstrukci lodí (shipyard) a do nástrojárny (metalworks). Vybudujte proto někde u lesa na volnějším prostranství 2 dřevorubce (woodcutter), mezi nimi jednoho lesníka (forester) a těsně před připojením větve jednu pilu (sawmill). Poté, co se trošku rozšíříte, je čas vybudovat druhou takovou větev a pokud se vám potom podaří dostat se do problémů se zásobou dřeva, tak klobouk dolů. Jestliže se jedná o expediční misi, vybudujte hned poté loděnici (shipyard) a začněte stavět karavely, protože jich potřebujete minimálně pět. Po dostavení první okamžitě podnikněte expediční výpravu.
Někdy je důležité si přesto rozpočítat, kolik čeho si můžete dovolit postavit, abyste nezjistili, že nemáte dřevo a na dostavbu první pily vám chybí jedna deska.
Budovy jsou rozděleny do tří kategorií. K postavení malých vám stačí 2dřeva/0kamene, výjimku tvoří guardhouse 2/3. Střední budovy potřebují 2/2 kromě shipyard 2/3, watchtower 3/5, katapult 4/2 a storehouse 4/3. Velké stavby pak vyžadují 3/3 vyjma fortress a harbor 4/7. Dále pak potřebujete 4 ks dřeva k výstavbě dolu, 2 ks dřeva na malou loď a 10 ks dřeva na konstrukci karavely.
Po vybudování budov zajišťujících konstrukční existenci je výhodné vybudovat větev s jídlem. Do této větve je potřeba zařadit minimálně dvě obilné farmy, a pokud máte k dispozici více místa, tak raději okolo čtyř. Dále dvě studny (well), poté mlýn na obilí (mill), pak prasečí farmu, oslí farmu (donkey breeder) a na konci větve pekárnu (bakery) a jatka (slaughterhouse). S touto větví jste schopni uživit tak 6-8 dolů. Kolem farem je nutné nechat okolní políčka volná, aby měl farmář kde pěstovat obilí. Dále je též výhodné postavit tak dvě rybárny (fishery) u moře a pokud je na kontinentu dostatek zvěře, vyplatí se vybudovat lovce (hunter), i když produkce obou je omezená. V preferencích pak pro začátek upravte poměry u rozmístění obilí a vody ve prospěch oslí farmy, protože oslíci vám značně urychlí transport věcí. Pokud nemáte dostatek místa, je možné rozdělit tuto větev na dvě samostatné, přičemž v první z nich budete mít mlýn, pekárnu a pivovar (brewery) a v druhé prasečí a oslí farmu společně s řezníkem.
A nyní poslední větev. Hned po konstrukci první dřevařské větve vybudujte, v případě, že máte na začátku mise nějaké zásoby uhlí, železné nebo zlaté rudy, jednoho zlatníka (mint), jednoho slévače (iron smelter) a jednoho zbrojíře (armory) k zajištění dostatečného počtu vojáků a zlaťáků. Někdy, pokud je nepřítel dostatečně vzdálen, se dokonce vyplatí postavit někde strážní věž (watchtower), naplnit ji vojáky, viz preference v hlavním menu, udělat z nich generály a pak věž vypálit a změnit preference nazpět. V některých misích pak může být šest generálů při počáteční fázi konfliktu při prvním kontaktu s nepřítelem neuvěřitelně silnou údernou, případně obranou skupinou.
Jakmile obsáhnete svým územím hory, postavte doprostřed hřbetu praporek a pošlete k němu několik geologů. Doporučuji každou horu nejdříve pořádně prozkoumat, a potom teprve postavit příslušné doly s vědomím, že každý důl těží z místa, kde stojí, a dále z osmi okolních políček. Nejvýhodnější je postavit dva zlaté doly k nim, dva na uhlí a přistavět do této větve ještě jednoho zlatníka. Obdobně je dobré postavit dva doly na železnou rudu, k nim přistavět po jednom slévače, zbrojíře a nástrojaře.
Pokud máte s kterýmkoliv produktem problémy, je vždy možné změnit preference pro získání jednotlivých komponentů. Tyto preference vám bohužel nejsou moc platné v případě, kdy je např. nástrojař před zbrojířem a vy chcete zvýšit produkci zbrojíře. Pak je třeba, aby se daly požadované preference zbrojíře na maximum.
Válečná strategie je značně ulehčena díky katapultům. Díky nim se dají likvidovat nepřátelské jednotky, případně celé pevnosti bez vyhlášení války. Napadá mě jediný příhodný název - zákopová válka. To je postup, který je sice zdlouhavý, ale určitě vede k cíli v misích, kdy jsou oponenti přátelsky naladěni a přibližně dvakrát silnější než vy. Pak se dá vyhrát, i když nemáte jediného kvalitního vojáka. To se však v případě agresivních protivníků nedá uplatnit.
Na začátku je dobré získat velké území s kvalitními a početnými osádkami na hranicích. Poté stavět nové pevnosti a vyzbrojovat je vojáky, které postupně zlepšíte. K zrekrutování nového vojáka je potřeba štít, meč a soudek piva na opití civilisty, aby se vůbec nechal najmout. Doporučuji velice citlivě vyplácet zlaťáky, protože jich někdy skutečně není nazbyt. Proto plaťte vojáky jen ve velkých pevnostech, kde ke získání 8 generálů a jednoho officera je třeba 11 zlaťáků. Současně je dobré oslabovat soupeře svými katapulty, pozor tutéž strategii může uplatňovat i soupeř, a proto se vyplatí, vidíte-li, že se schyluje k budování katapultu, vybudovat malou pevnůstku, čímž katapult shoří a kterou hned potom vypálíte. Nikdy nesmíte připustit, aby si soupeř postavil katapult, který by vám likvidoval jednotky. Pokud se tak stane, raději svoji pevnůstku vypalte a "zakopejte" se o kousek dál ve vnitrozemí. Doporučuji útočit až v momentě, kdy máte dostatečný počet elitních jednotek na hranici s nepřítelem. Pak jsou ztráty přibližně 1:1. Z toho pak vyplývá počet útočníků na jednotlivé pevnůstky. Počet nepřátel je dán počtem fáborků na pevnosti kromě velkých pevností, kde může být více než jen avizovaných šest vojáků. Je dobré každou takovou pevnost dobýt počtem vojáků, jako je její kapacita, abyste mohli bez přestávky útočit dál. Je dobré nechávat jen soupeřovi dobyté strážní věže, velké pevnosti a zbytek pevnůstek vypalovat. Vaše jednotky se pak předistribují do těchto nově dobytých pevností a vy budete mít pořád dostatek jednotek k dispozici a v případě protiútoku nehrozí ztráta těchto pevností. Čas od času je nutné útok pozastavit a počkat na doplnění počtu do plného stavu. Nedoporučuji přitom útočit na hlavní stan, protože někdy mohou být zálohy nepříjemně početné a kvalitní a váš útok by tak mohl být silně oslaben. Když vám začnou docházet síly, je výhodnější obsazovat velké pevnosti a zbylé likvidovat katapulty. Daleko výhodnější je odseparovat ho pomocí pevností od zbytku území.
Hra v kampani se dá ukončit tím, že obsadíte území, na kterém se nachází brána, ale doporučuji si to vždy dohrát do úplného zničení soupeře, je to pak již příjemné uvolnění před dalšími nervíky, i když někdy to může trvat hodně dlouho.

CAMPAIGN

A nyní specifika jednotlivých misí v kampani.

I - Off we go

Úvodní mise je bez nepřátel a slouží k postupnému seznamování s jednotlivými budovami a vzájemnými vztahy mezi surovinami a produkty. Pokud se touto misí nechcete zdržovat vězte, že máte dostatek surovin k vybudování kameníka, dřevorubce, lesníka, pily a 7 pevností a obsazení brány do druhého levelu. Je však lepší, když si raději vyzkoušíte výše uvedenou strategii, přestože je to obtížné, neboť můžete budovy stavět až po dokončení předchozích. Brána se nachází SZ od HQ (headquarter) a dá se k ní dostat pouze po V úbočí hor. Tyto hory se rozkládají S od HQ a ve své J části obsahují železnou rudu, severněji je uhlí a ještě výše pak zlato.

II - Initial contact

V této misi se utkáte s jedním protivníkem (žlutý), který je vám přátelsky nakloněn a nalézá se v S části ostrova. Bránu do třetí úrovně naleznete v SV části ostrova u moře, kousek na V od HQ žlutého. Jelikož v úvodu nemáte kromě 10 ks uhlí žádné nerostné suroviny, je důležité se k nim co nejrychleji propracovat. Na západ od HQ naleznete kopec v jehož J části je uhlí a v S části pak zase uhlí. VJV (východo-jiho-východně) od HQ u moře je další malý kopec, kde najdete na Z zlatou rudu a na V uhlí. Ještě jste schopni obsadit 2 hory. První je na VSV od HQ a najdete tam uhlí a železnou rudu. Druhá se rozkládá VSV a v jejím Z sektoru je železná ruda, na J pak velké množství zlaté rudy a uprostřed je trochu uhlí. Soupeř netěží zlato, takže má pouze jednotky typu "private".

III - The pass

Na rozsáhlejším ostrově se setkáte se dvěma přátelskými protivníky, kteří obsadí V území ostrova, přičemž žlutý je na severu a červený na jihu. Bránu naleznete opět v SV části ostrova na území žlutého. Na úvod máte k dispozici nerostné suroviny a několik kvalitnějších vojáků, které je výhodné si umístit do rezerv a poslat ve vhodný čas do hraniční pevnosti. Nerostné bohatství najdete na pohoří SSZ od HQ, kde se nachází v jeho JZ části uhlí, V železná ruda a SV opět uhlí. Na malém kopečku na SSV od HQ je také uhlí a železná ruda. V od HQ lze nalézt vrch s uhlím a zlatou rudou. Dále na východ se rozkládá rozsáhlé pohoří, kde lze objevit všechny suroviny.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 BaruSh ^^ BaruSh ^^ | Web | 24. dubna 2008 v 7:56 | Reagovat

:)

2 pqdfqxzgh pqdfqxzgh | E-mail | Web | 4. května 2009 v 0:13 | Reagovat

uGfGtQ  <a href="http://eimvrdvaqijq.com/">eimvrdvaqijq</a>, [url=http://cowgpqipawmf.com/]cowgpqipawmf[/url], [link=http://uyfjpnomycsv.com/]uyfjpnomycsv[/link], http://dzzgcncuaess.com/

3 vlrqixdvd vlrqixdvd | E-mail | Web | 4. května 2009 v 8:06 | Reagovat

jPTJUL  <a href="http://newcoiuuxuru.com/">newcoiuuxuru</a>, [url=http://yepsuvbbbgsz.com/]yepsuvbbbgsz[/url], [link=http://fhqgocuqinfy.com/]fhqgocuqinfy[/link], http://kxcvvcvqkgvd.com/

4 njuewvmr njuewvmr | E-mail | Web | 11. května 2009 v 1:16 | Reagovat

t5IxeW  <a href="http://lnmegfwjexfe.com/">lnmegfwjexfe</a>, [url=http://ivpjqdousuzo.com/]ivpjqdousuzo[/url], [link=http://avdhadfyanis.com/]avdhadfyanis[/link], http://liyblcelldtm.com/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama